OSTATNIA MINUTA: Koronawirus (COVID-19) tutaj
21-Lipiec-2021

WITAJCIE!


Na Wyspach Kanaryjskich każdego dnia intensywnie pracujemy nad tym, aby turyści mogli nas odwiedzać z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, higieny i jakości. Obecnie mamy najniższy wskaźnik zachorowalności w Hiszpanii.

Jeśli w najbliższym czasie wybierasz się na wakacje na Wyspy Kanaryjskie, tutaj znajdziesz informacje, które Cię dotyczą.

1Kto może przybyć na Wyspy Kanaryjskie?

Na Wyspy Kanaryjskie można przybyć z każdego kraju Unii Europejskiej należącego do strefy Schengen, a także z innych krajów, z którymi Hiszpania zawarła wzajemne porozumienie w sprawie przyjmowania podróżnych. Są to Wielka Brytania, Australia, Chiny, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Rwanda, Tajlandia, Singapur, Israel i Japonia.  Od 7 czerwca pasażerowie posiadający zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19 mogą podróżować w celach turystycznych z krajów innych niż wymienione powyżej.

Przy planowaniu powrotu zalecamy sprawdzić obostrzenia i zalecenia obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania.

2Czy należy dokonać jakichś specjalnych formalności przed przybyciem na Wyspy Kanaryjskie?

Każda osoba przybywająca na Wyspy Kanaryjskie na wakacje będzie musiała się poddać kontroli sanitarnej, która różni się w zależności od sytuacji:

Jeśli podróżujesz ze strefy wysokiego ryzyka poza Hiszpanią:

 • Formularz kontroli sanitarnej (FCS), który należy wypełnić online i podpisać przed podróżą na Wyspy Kanaryjskie. 
 • Kontrola sanitarna na lotnisku polegająca na pomiarze temperatury (temperatura ciała równa 37,5°C lub wyższa będzie traktowana jako gorączka) oraz naocznym stwierdzeniu braku objawów.
 • Powyższe wymogi nie dotyczą dzieci poniżej 12 roku życia. 
 • Obowiązują specjalne warunki dostępu do turystycznych obiektów noclegowych (patrz punkt 3)
 • Dodatkowo osoby powyżej 12 roku życia powinny posiadać jedno z następujących zaświadczeń:
 1. Zaświadczenie o zaszczepieniu potwierdzające, że jego posiadacz otrzymał szczepionkę przeciwko COVID-19. Konieczne jest przyjęcie pełnego cyklu szczepienia, a druga dawka powinna zostać przyjęta co najmniej 14 dni przed podróżą do Hiszpanii. Dopuszcza się każdą szczepionkę zatwierdzoną przez Unię Europejską (Europejską Agencję Leków – EMA) lub WHO.
 2. Zaświadczenie potwierdzające negatywny wynik wykonanego przez pasażera testu diagnostycznego wykrywającego aktywną infekcję COVID-19. Akceptowane są testy antygenowe, wykonane nie wcześniej niż 48 godzin przed przybyciem do Hiszpanii, oraz testy przeprowadzone techniką NAAT (tj. PCR, TMA, LAMP), wykonane nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem do Hiszpanii. W przypadku podróżnych przybywających z Wielkiej Brytanii akceptowane są wyłącznie testy NAAT.

 3. Zaświadczenie potwierdzające, że jego posiadacz jest ozdrowieńcem, wydane co najmniej 11 dni po otrzymaniu pierwszego pozytywnego wyniku testu genetycznego (PCR, TMA, LAMP). Takie zaświadczenie jest ważne przez 180 dni.

 

Jeśli podróżujesz ze strefy niskiego ryzyka poza Hiszpanią:

 • Kontrola sanitarna na lotnisku polegająca na pomiarze temperatury (temperatura ciała równa 37,5°C lub wyższa będzie traktowana jako gorączka) oraz naocznym stwierdzeniu braku objawów
 • Obowiązują specjalne warunki dostępu do turystycznych obiektów noclegowych (patrz punkt 3)

 

Jeśli podróżujesz z innej hiszpańskiej wspólnoty automicznej i nie zamierzasz zatrzymać się w regulowanym ośrodku turystycznym:

 • Test diagnostyczny pod kątem aktywnej infekcji COVID-19 z wynikiem negatywnym, wykonany 72 godziny przed przybyciem na Wyspy Kanaryjskie. Obowiązkowy.

  Akceptowane testy to PCR (diagnostyka COVID-19 metodą RT-PCR), Honorowane są również testy TMA oparte na amplifikacji przez transkrypcję (Transcription-mediated amplification) oraz szybkie testy wykrywające obecność antygenów SARS-CoV-2 o swoistości powyżej 97% i czułości powyżej 80%, zgodnie z ich odpowiednią homologacją.

 • Obowiązują specjalne warunki dostępu do turystycznych obiektów noclegowych (patrz punkt 3)

Negatywnego wyniku badania nie muszą przedstawiać:

 • Dzieci poniżej 12 roku życia.
 • Pasażerowie transferowi kontynuujący dalszą podróż z kanaryjskiego portu lub lotniska, których miejscem docelowym jest inny kraj lub inne miejsce na terytorium Hiszpanii.
 • Pasażerowie, którzy udowodnią, że przebywali poza Wspólnotą Autonomiczną Wysp Kanaryjskich przez okres krótszy niż 72 godziny przed przybyciem, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.
 • Pasażerowie posiadający oficjalny dokument potwierdzający, że przyjęli pełny cykl szczepienia w ciągu 8 miesięcy przed podróżą lub co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 zatwierdzonej przez Europejską Agencję Leków (EMA) co najmniej 15 dni przed podróżą w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Oficjalny dokument potwierdzający zaszczepienie musi wskazywać rodzaj otrzymanej szczepionki, liczbę dawek oraz datę podania każdej dawki.
 • Pasażerowie, którzy udowodnią za pomocą oficjalnego zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu urzędowego, że przeszli COVID-19 co najmniej 6 miesięcy temu.

W przypadku podróżowania między wyspami: 

Obecnie możliwość przemieszczania się między wyspami została w pełni przywrócona. Są dostępne codzienne połączenia, które pozwalają bez trudu podróżować z dowolnej wyspy na drugą, zarówno samolotem, jak i statkiem. Binter i Canaryfly to linie lotnicze, a Fred OlsenArmasBiosfera Express i Líneas Romero to przedsiębiorstwa żeglugowe, dzięki którym możliwe jest przemieszczanie się między wyspami.

 • Nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o podróżowanie między wyspami. 
 • Obowiązują specjalne warunki dostępu do turystycznych obiektów noclegowych (patrz punkt 3)

  Oto lista niektórych autoryzowanych ośrodków diagnostycznych w Polsce

3Warunki, jakie należy spełniać, aby móc zakwaterować się w turystycznym obiekcie noclegowym

Należy spełnić jeden z poniższych wymogów:

 • Posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego na aktywne zakażenie COVID-19, wykonanego w ciągu 72 godzin przed przybyciem na Wyspy Kanaryjskie (PCR, TMA lub test antygenowy).
 • Pasażerowie posiadający oficjalny dokument potwierdzający, że przyjęli pełny cykl szczepienia w ciągu 8 miesięcy przed podróżą lub co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19 zatwierdzonej przez Europejską Agencję Leków (EMA) lub WHO co najmniej 15 dni przed podróżą w ciągu ostatnich czterech miesięcy.
 • Pasażerowie, którzy udowodnią za pomocą oficjalnego zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu urzędowego, że przeszli COVID-19 co najmniej 6 miesięcy temu.

Powyższe wymogi nie dotyczą:

a) Dzieci poniżej 12 roku życia.

b) Osób, które udowodnią swój status mieszkańca Wysp Kanaryjskich i oświadczą na własną odpowiedzialność, że nie opuściły terytorium wspólnoty w ciągu 15 dni przed przybyciem do obiektu noclegowego oraz że w tym okresie nie wykazywały objawów COVID-19.

c) Osób, które (niezależnie od swojego miejsca zamieszkania) udowodnią, że przebywały poza Wspólnotą Autonomiczną Wysp Kanaryjskich przez okres krótszy niż 72 godziny przed przybyciem do obiektu noclegowego oraz że przed wspomnianym wyjazdem na okres krótszy niż 72 godziny przez 15 dni przebywały na terytorium wspólnoty, a także oświadczą na własną odpowiedzialność, że w tym okresie nie wykazywały objawów COVID-19.

W każdym razie przed podróżą na Wyspy Kanaryjskie konieczne jest sprawdzenie warunków biura podróży lub linii lotniczej.

4STAN WYJĄTKOWY NA WYSPACH

Do dnia 22.07.2021 r. 

 

1. POZIOM ZAGROŻENIA

2. POZIOM ZAGROŻENIA

3. POZIOM ZAGROŻENIA

4. POZIOM ZAGROŻENIA

Teneryfa

 

 

 x

 

Gran Canaria

 

 

 

Lanzarote

 x

 

 


Fuerteventura

 

 

 x

 

La Palma


 

 

La Gomera

x

 

 

 

El Hierro

x

 

 

 

La Graciosa

x

 

 


 

Podczas pobytu na wyspach turyści muszą przestrzegać obostrzeń obowiązujących w danej strefie zagrożenia, które zostały przedstawione w skrócie poniżej:

 

1. POZIOM ZAGROŻENIA

2. POZIOM ZAGROŻENIA

3. POZIOM ZAGROŻENIA

4. POZIOM ZAGROŻENIA

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WJAZDU I WYJAZDU Z WYSPY

NIE

NIE

NIE

NIE

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ NOCĄ

NIE

NIE

 

NIE

 

NIE

SPOTKANIA Z OSOBAMI SPOZA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Maksymalnie 10 osób

Maksymalnie 6 osoby 

 

Jedynie w restauracji,
maksymalnie 4 osoby

Maksymalnie 2 osoby

GASTRONOMIA I RESTAURACJE

Zamknięcie o godz. 02:00,
maksymalnie 10 osób przy jednym stoliku

Zamknięcie o godz. 24:00,

maksymalnie 6 osoby przy jednym stoliku

 

Jedynie ogródki restauracyjne przy 50-procentowym obłożeniu,
zamknięcie o godz. 23:00

 

Zamknięcie o godz. 18:00,

 

OBIEKTY SPORTOWE

Otwarte,
grupy do 10 osób

Otwarte,
grupy do 6 osób

Otwarte,
grupy do 4osób

 

Otwarte

TRANSPORT ZBIOROWY

Funkcjonuje normalnie

50-procentowe obłożenie

50-procentowe obłożenie

50-procentowe obłożenie 

TARGI

Na świeżym powietrzu 100%. Wewnątrz 75 %

Na świeżym powietrzu 75%. Wewnątrz 50%

Na świeżym powietrzu 50%. Wewnątrz 33%

 

Na świeżym powietrzu 33%. Wewnątrz 25%

WYDARZENIA KULTURALNE

Tak

Zawieszone

Zawieszone

Zamknięte

NOCNA ROZRYWKA

Na świeżym powietrzu 100%. 

wewnątrz 75 %

Zamknięte

Zamknięte%

Zamknięte

 

5Mam pytania odnośnie do testów:

Mieszkam na Wyspach Kanaryjskich. Czy podczas pobytu w kanaryjskim obiekcie turystycznym muszę przedstawić negatywny wynik testu na COVID-19?

Nie. W tym celu potrzebne jest potwierdzenie statusu rezydenta na Wyspach Kanaryjskich i złożenie oświadczenia na własną odpowiedzialność, że nie opuszczałeś(-aś) Wysp Kanaryjskich w ciągu 15 dni od przyjazdu do obiektu oraz że nie miałeś(-aś) przez ten okres żadnych objawów zbieżnych z objawami choroby COVID-19.

Mój pobyt na wyspach będzie długi. Czy będę musiał wykonać nowy test przed każdą zmianą zakwaterowania?

Nie. Wystarczy przedstawić dokument podróżny na dowód wykonania testu w ciągu 72 godzin przed przybyciem na Wyspy Kanaryjskie. Jeśli od Twojego przyjazdu minęło 15 dni, musisz złożyć na własną odpowiedzialność oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające, że w ciągu ostatnich 15 dni nie miałeś objawów zbieżnych z objawami choroby COVID-19.

Czy wykonanie testu jest również obowiązkowe przy opuszczaniu Wysp Kanaryjskich?

Nie, ale Twój kraj może tego wymagać. Zalecamy zawsze sprawdzać obostrzenia i zalecenia obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania.

Czy przed wyjazdem mogę wykonać test na wyspach?

Oczywiście, Wyspy Kanaryjskie dysponują placówkami zdrowia najwyższej klasy. W miejscu zakwaterowania zostaną udzielone Ci informacje o najbliższym miejscu, w którym można wykonać zatwierdzony test diagnostyczny. Ponadto podajemy listę autoryzowanych placówek na Wyspach Kanaryjskich, w których możesz wykonać test.

6Jakie środki bezpieczeństwa obowiązują na lotnisku i/lub w samolocie?

Pamiętaj, że na lotnisku i podczas całego lotu konieczne jest używanie maseczki i przestrzeganie wszystkich środków bezpieczeństwa wprowadzonych przez daną linię lotniczą lub władze lotniska.

Zalecamy, o ile to możliwe, dokonanie odprawy online, aby uniknąć zbędnych formalności na lotnisku. Należy pamiętać, że wiele linii lotniczych nie zezwala na wnoszenie bagażu podręcznego do kabiny, z wyjątkiem małej torby osobistej, która mieści się pod siedzeniem.

7Czy mogę swobodnie przemieszczać się między wyspami?

Bez wątpienia jedną z dużych zalet podróży na Wyspy Kanaryjskie jest to, że można zwiedzić kilka wysp podczas jednej wycieczki. Wyspy bardzo różnią się między sobą, dzięki czemu Twoja wycieczka będzie znacznie bogatsza i ciekawsza. 

Obecnie swobodne podróżowanie między wyspami jest w pełni przywrócone. Codzienne połączenia umożliwiają bezproblemowe przemieszczanie się z jednej wyspy na drugą zarówno samolotem, jak i statkiem. Linie lotnicze Binter i Canaryfly oraz linie żeglugowe Fred Olsen, Armas, Biosfera Express i Líneas Romero oferują możliwość podróżowania między wyspami.

8Co należy wiedzieć przed przybyciem na Wyspy Kanaryjskie? Zasady bezpieczeństwa.

Obowiązkowe jest pobranie na telefon komórkowy aplikacji ostrzegającej o zachorowaniach RadarCOVID, dostępnej zarówno na iPhone'a, jak i Androida. Aplikacja poinformuje Cię o ryzyku narażenia na COVID-19 na podstawie Twojej lokalizacji.

Poniżej przedstawiamy główne zasady, które stosujemy, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo.

 

Ogólne zasady:

 • Obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 6 roku życia w zamkniętych przestrzeniach publicznych (z wyjątkiem spożywania posiłków) oraz w otwartej przestrzeni wówczas, gdy nie ma możliwości zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Osoby niepełnosprawne lub cierpiące na choroby układu oddechowego są zwolnione z tego obowiązku.
 • Zachowanie bezpiecznej odległości między ludźmi (ustalonej na 1,5 m).
 • Stosowanie indywidualnych artykułów higienicznych (mydło i żele wodno-alkoholowe). 
 • Odpowiednie czyszczenie i dezynfekowanie budynków i przestrzeni użytku publicznego (szczególnie toalet i inny stref wspólnych).

 

Specjalne zasady:

 • Na ulicach oraz w publicznych przestrzeniach otwartych i zamkniętych.Ponadto nie wolno palić ani używać inhalatorów tytoniowych, o ile nie jest możliwe zachowanie odległości 2 metrów. Na ulicach obowiązuje zakaz palenia.
 • Transport publiczny i zbiorowy. Noszenie maseczki jest obowiązkowe dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia. Nie dotyczy to osób niepełnosprawnych lub cierpiących na choroby układu oddechowego. W przypadku autobusów turystycznych miejsca są uprzednio przypisane.
 • Zakwaterowanie turystyczne. Obowiązuje ograniczenie obłożenia stref wspólnych zgodnie z zasadami dystansu społecznego. Dotyczy to również animacji oraz zajęć grupowych. Dozwolone jest serwowanie posiłków w formie bufetu (jedzenie jest wydawane na osobnych talerzach) lub szwedzkiego stołu (jedzenie znajduje się za osłoną ochronną).
 • Aktywna turystyka. Aktywna turystyka na świeżym powietrzu niesie ze sobą niewielkie ryzyko i zwykle jest organizowana dla małych grup. W każdym razie niedozwolone jest dzielenie się indywidualnym sprzętem sportowym. Ponadto należy przestrzegać stosownych procedur czystości i dezynfekcji.

9Jakie zasady ochrony osobistej należy przestrzegać, aby zapobiegać zarażeniom?

Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia zaleca wszystkim obywatelom stosowanie następujących zasad ochrony osobistej:

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody lub dezynfekuj je żelem wodno-alkoholowym.
 • Podczas kaszlu lub kichania zakrywaj usta i nos chusteczką higieniczną, po czym wyrzuć ją do kosza.
 • Zachowuj co najmniej 1,5-metrową odległość od osób, z którymi nie mieszkasz (bez względu na to czy mają objawy czy nie).

Zaleca się, aby wszelkiego rodzaju spotkania lub zgromadzenia osób niemieszkających ze sobą organizowane w mieszkaniach prywatnych ograniczały się maksymalnie do 10 osób, nawet jeśli możliwe jest zagwarantowanie bezpiecznej odległości między ludźmi.

10Co należy zrobić, jeśli podczas pobytu na Wyspach Kanaryjskich zaobserwuję u siebie objawy? Ubezpieczenie zdrowotne od COVID-19.

Jeśli masz objawy, takie jak kaszel, gorączka, duszności lub ogólne złe samopoczucie, pozostań w miejscu swojego zakwaterowania i zadzwoń pod numer 900 112 061. Dostaniesz stosowne zalecenia i zostaniesz skierowany do odpowiedniego ośrodka zdrowia.

Pamiętaj, że udając się do dowolnego ośrodka zdrowia należy używać maseczki i unikać dotykania jakiejkolwiek powierzchni rękami.

Najważniejsze jest dla nas Twoje zdrowie i bezpieczeństwo, dlatego jeśli nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego, na Wyspach Kanaryjskich oferujemy Ci bezpłatną polisę AXA, która pokryje wszystkie koszty związane z COVID-19. Sprawdź ofertę, klikając tutaj.

Zalecenia dotyczące higieny

Lavamanos

Myj często ręce, używając mydła i wody lub dezynfekuj je żelem wodno-alkoholowym.

Toallitas

Zasłaniaj usta i nos chusteczką higieniczną podczas kasłania i kichania, a zużytą chusteczkę wyrzuć do kosza na śmieci.

Distancia de seguridad

Zachowuj co najmniej odległość 1,5 metra od osób, z którymi nie mieszkasz (bez względu na to czy mają objawy czy nie).

Barbijo

Noszenie maseczki jest obowiązkowe w transporcie publicznym, a także na ulicy oraz w publicznych przestrzeniach zamkniętych i otwartych, niezależnie od tego czy możliwe jest zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 metra.

W przypadku wystąpienia objawów zadzwoń pod numer:

900 112 061

Fiebre

Gorączka

Tos

Kaszel

Falta de aire

Trudności w oddychaniu