Program

08/09/2017

Święto N.M.P. Pino

Gran Canaria

Najbardziej popularne święto religijne wyspy Gran Canaria odbywa sięw Teror ku czci N.M.P. Pino, patronki tej wyspy. Jedną z największych atrakcji tych uroczystości to pielgrzymka, która przyciąga tysiące mieszkań ców Gran Canaria do tego miasteczka.

PRZEJDŹ DO STRONY INTERNETOWEJ
Kultura